Hướng Dẫn Cách Tắt Auto Play Video Facebook

Tháng 9 vừa qua Facebook đã cập nhật tính năng tự động phát play video trên News Feed và trong status. Bản cập nhật này có thể giúp người dùng tiết kiệm một một số thao tác. Song bên cạnh đó nếu người dùng xài data 3G hoặc tự động play nhiều video sẽ làm cho người dùng khó chịu.

 

Hướng Dẫn Cách Tắt Auto Play Video Facebook

 

Bạn có thể chặn tính năng auto play video facebook trên web, ios, và cả Android.

1. Hướng Dẫn Cách Tắt Auto Play Video Facebook trên trình duyệt web.

Với trình duyệt web chỉ cần vào Settings => Video => Video tự phát => chọn Tắt.

 

Hướng Dẫn Cách Tắt Auto Play Video Facebook

 

2. Hướng Dẫn Cách Tắt Auto Play Video Facebook trên IOS.

Với IOS thì vào mục Settings => Video và Ảnh => Tự Động Phát => Tùy chỉnh

 

Hướng Dẫn Cách Tắt Auto Play Video Facebook

 

3. Hướng Dẫn Cách Tắt Auto Play Video Facebook trên Android.

Với Android thì chúng ta cũng vào Settings trong ứng dụng Facebook và đánh dấu vào tùy chọn Auto-play videos on WiFi only.

 

Hướng Dẫn Cách Tắt Auto Play Video Facebook

 

Và bây giờ thì Bạn khỏi cần lo lắng khó chịu khi xài Facebook mà có video được đính kèm lên.

facebook

auto paly facebok

tat chuc nang auto paly

kho chiu khi tu dong play


Bạn cần trợ giúp ?